οι εργάτριες του Κορυδαλλού

Κι όμως υπάρχουν και οι εργάτριες στον Κορυδαλλού, όπως εδώ, πάνω στο Ανθισμένο Θυμάρι, στις πλαγιές στο Αιγάλεω Όρος.