Αστέρι του Μαγιού...

Αστέρι του Μαγιού σε κράσπεδο του Κορυδαλλού...