Πλατεία "Μαρδοχαίος Φριζής"


Στην πλατεία Μαρδοχαίου Φριζή στον άνω Κορυδαλλό, το 2010 πάλι, μαζί με τις εκλογές είχαμε ανακατασκευή στην πλατεία

Σήμερα 2014 και πάλι με τις εκλογές έχουμε αλλαγές στην πλατεία…

122.468,00 ΕΥΡΩ κόστισαν τα νέα παιχνίδια και το δάπεδο στη συγκεκριμένη πλατεία!

Η φωτογραφία με τις λεύκες είναι αρχειακή, σε αντίθεση με αυτή της πινακίδας αριστερά και δεν μπορεί να τραβηχθεί εκ νέου μετά τον "καλοπισμό" που ενέργησε ο Δήμος και οι λέυκες έδωσαν χώρο στον ουρανό...