Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού

Γωνία Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη & Σολωμού.