2014

Χρόνια Πολλά, υγεία και τύχη. 
Η ομορφιά δεν είναι θέμα τύχης, βρίσκεται στην απλότητα και είναι επιλογή και στάση.