ο Κορυδαλλός φλέγεται...

ξημερώματα Κυριακής η Π.Υ. κατάσβεσε την πυρκαγια.