πρωινό στον Κορυδαλλό

Από το Αιγάλαιο Όρος, στον γκρεμμό, θέα στον Σαρωνικό