Τέλος στα κενά τα λόγια...

Όχι πια, την ζωή μας ποδήλατο, αλλά ποδήλατα στην ζωή μας!!!


Από το 1998 το ποδήλατο αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς αλλά και βόλτας για εμένα  όπως και για πολλούς ακόμη Κορυδαλλιώτες.