οι πέρδικες του Κορυδαλλού

Ο Κορυδαλλός βρίσκεται στις παρυφές του Αιγάλεω Όρος, παλαιότερα ονομαζόταν Όρος Κορυδαλλός. Η άγρια φύση συνορεύει με την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής αρμονικά. Εδώ κοπάδι από πέρδικες (έξι στην φωτογραφία) δίπλα σε σπίτια.