σαν τα χιόνια, jeep M151 A1


ποιος άφησε την πόρτα ανοικτή χειμωνιάτικα;