δύο όψεις

διάλειμμα στον κορυδαλλό,
αφιερωμένη στην Παντελή.